న్యాయ సహాయం ఒక స్టాప్ స్థానంలో అన్ని రకాల చట్టపరమైన సహాయం

చట్టపరమైన సహాయం ఒక 'ఒక స్టాప్' స్థానంలో అన్ని రకాల చట్టపరమైన సహాయం చట్టపరమైన సహాయం కూడా సాయం ఖాతాదారులకు పారాలీగల్ విధమైన పని పారాలీగల్ ఉంది ఎవరు ఒక అసిస్ట్లు ఒక న్యాయవాది లో వారి సాధారణ పని కానీ ఎవరు లేకుండా అర్హత స్థితి యొక్క ఒక న్యాయవాది లేదా ఒక న్యాయవాది, తెలిసిన మరింత సాధారణంగా ఒక లీగల్ అసిస్టెంట్. ఈ పని చేయవచ్చు సమర్ధవంతంగా పారాలీగల్ చట్టపరమైన సహాయం యొక్క ప్రొఫెషనల్ జట్టు పారాలీగల్ సేవలు అనేక ప్రాంతాల్లో చట్టం మరియు ఇతర కార్యకలాపాలు అందుకు సంబంధించిన తగ్గించేందుకు క్లయింట్ యొక్కపారాలీగల్ సేవలు చేపట్టేందుకు ప్రశ్నలు ఖాతాదారులకు మరియు వాటిని సంతృప్తికరంగా.