సృష్టించడానికి ఎలా ఒక విరాళం రసీదులు

ఎందుకంటే విరాళాలను పన్ను రాయితీ కోసం దాత మరియు నివేదిక ద్వారా లాభాపేక్షలేని సంస్థ, విరాళం రసీదులు చేర్చాలి గురించి నిర్దిష్ట సమాచారాన్ని విలువ విరాళం మరియు ఏ దాత అందుకున్న తిరిగి. ఈ రశీదులు, అయితే నిర్దిష్ట రూపాలు గురించి ప్రశ్నలు ఉంటే పన్ను చట్టం, మీరు సంప్రదించాలి. వెబ్సైట్ లేదా ఒక పన్ను న్యాయవాది ఏదేమైనప్పటికీ, ధార్మిక సృష్టించవచ్చుఒక సాధారణ విరాళం రసీదులు న కంప్యూటర్ ద్వారా లేదా చేతి సమస్య దాతలు. సృష్టించడానికి ఒక విరాళం రసీదులు, పేరు ఉన్నాయి మీ స్వచ్ఛంద, మరియు స్థితి. మీరు కూడా జోడించడానికి అవసరం దాత యొక్క పేరు కోసం అందిన చెల్లుబాటు అయ్యే ఉండాలి, అలాగే తేదీ విరాళం మరియు డబ్బు మొత్తం ఇవ్వబడుతుంది.

ఉంటే విరాళం కాదు ఆర్థిక, ఉన్నాయి వివరణ మెన్ యొక్క షర్ట్స్.

అదనంగా, గమనిక లేదో దాత అందుకున్న ఏ వస్తువులు కోసం తిరిగి వారి విరాళం ప్రభావితం చేస్తుంది ఎందుకంటే ఎంత విరాళం పన్ను మినహాయించగల. ఒక ప్రకటన ప్రకటన మరియు ఏమి ఉంటే మీరు అందుకున్న వాహనాలు ఒక విరాళం.